Sťahujeme

Byty, domy, firmy, predajne, kancelárie …

Sťahovanie je naša klučová činnosť, ktorej sa venujeme naplno, preto vynakládame všetky možné prostriedky nato aby sa Váš majetok presťahoval nepoškodený na nové miesto.

V prípade potreby Váš nabýtok rozmontujeme a následne na novej adrese poskladáme, takisto poskytujeme možnosť balenia Vaších osobných veci a nábytku.

Nepotrebné veci ekologický zlikvidujeme a odvezieme na zberný dvor.